GDPR

Integritetspolicy

Inledning

I denna integritetspolicy förklarar vi, Gugges Medicinska Fotvård, hur vi behandlar information kring kunder Integritetspolicyn beskriver dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande avseende behandlingen av dina personuppgifter.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Gugges Medicinska Fotvård
Sveavägen 94, 113 50 Stockholm
0703-143311

Typer av personuppgifter som behandlas

Vi behandlar följande personuppgifter

  • Namn
  • E-mail
  • Telefonnummer

Vad använder vi dina uppgifter till?

Journalföring

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Rekommendationer via RECO

Dina rättigheter

Du kan välja att bli stuken ur bokningssystemet