Fakta och tips om medicinsk fotvård

TA ÄVEN HAND OM DINA FÖTTER

Att ta hand om sina fötter är jätteviktigt.
I dag är det så många som lägger ner
tid Fakta_tips_medicinsk_fotvårdpå sitt hår, tänder och hud. Fötterna syns inte lika väl, vi stoppar dem i ett par skor, men om vi tänker efter så utsätter vi våra fötter för väldigt mycket dagligen, trånga skor, löpa, torra, inklämda tår, naglar och mycket belastning mm. Det är klart att det inte är farligt att ha fot-nagelsvamp, vårtor, liktorn, men det är absolut inte trevligt. Det är då lätt att vi förvärrar situationen för fötterna, genom att stänga in och dölja dem ännu mer.
Fötterna är hela kroppens grund. Därför är det viktigt att ha dem starka, smidiga med en hållbar svikt.

FOTEN ÄR SÅ PASS KOMPLEX ATT DEN BEHÖVER TAS OM HAND

Foten är ganska komplicerad byggnad. I foten finns 26 ben plus 2 sesamben, förbindelserna mellan olika ben utgöres oftast av leder. lederna hålls ihop av musklerna och dess senor och ledband = ligament som består av bindväv. I foten har ligamenten stor betydelse då det hjälper till att hålla fotvalven uppe. De 2 sesambenen ligger under stortåns grundfalangsled i kapsel, just denna led är det stor belastning på som kraft i gången = frånskjutningen, trånga skor, nedsjunkna fotvalv. Stortån kan då pressas snett in mot de andra tårna och kan bli en hallux valgus.
Detta är en bara en liten del av beskrivningen av fötter, finns oändligt mycket mera om man vill fördjupa sig mera i det.

NAGELNS ANATOMI: Består av nagelplattan och nagelroten. Plattan är den synliga nageln och är uppbyggd av kompakta lager av döda förhornade celler. Den sitter fast i underliggande huden = nagelbädden och den förser nageln med näring, naglarna är även försedd med nervtrådar lika så på bädden vilket gör att naglarna är väldigt känsliga. Tånaglarna växer långsamt 1/15 mm per dygn. Tex en stortånagel kan ta upp till ett helt år på sig att växa ut helt från roten.
Tillväxten sker från nagelrotens matrixceller. Som för övrigt är samma celler som producerar hårets och hudens keratin = hornämne, men nagelplattans keratin är det hårdaste i kroppen.
För övrigt kallas nagelns främsta rand för nagelranden. Kanten vid sidan för nagelkanten och ligger i ett smalt veck av överhud den kallas för nagelfalsen. Veckets rand syns som ett upphöjd hudparti, nagelvallen, vars hornlager nagelbandet växer in över nagelplattan. Lunulan är nagelrotens främre del, lyser igenom som en halvmåne.

DAGLIGEN UTSÄTTS VÅRA FÖTTER FÖR SKADERISK

Fötter kan deformeras av olika orsaker.
De främsta faktorerna är yttre så som yrke, skor och golv. Men även
inre faktorer spelar roll. Exempelvis ökad kroppsvikt, svaga muskler och ligament, nervskador, reumatisk besvär och cirkulationsrubbningar.

Om man exempelvis har ett yrke där man går och står mycket och som har betonggolv eller annan hård yta, förorsakar det mestadels hårda rörelser. Detta leder till att musklerna jobbar statiskt, varvid muskulaturen fortare blir trött. Ligamenten tar då över jobbet, med att hålla upp valven. Ligamenten blir också utslitna och även de ger efter och valven sjunker.
I yrken där man däremot är mycket sittande kan det i stället leda till förslappning i muskulatur och ligament, vilket leder till att fotvalven sänks.

TIPS PÅ VAD MAN SJÄLV KAN GÖRA FÖR SIN FOTHÄLSA

HÅLL FÖTTERNA I FORM: 1. Undersök dina fötter varje dag, på så sätt undviker du att det gått för långt med något som inte stämmer. 2. Håll naglarna nedklippta, klipp inte för mycket i kanterna. 3. Fila fötterna, en gång i veckan räcker, smörj in med den kräm du gillar. 4. Tvätta och massera dagligen, det mår de toppen av. Var noga att torka ordentligt, speciellt mellan tårna. 5. Smörj varje dag, har du lite extra torra fötter smörj 2 gånger om dagen. 6. Nya kläder varje dag, gäller ju fötterna också. 7. En bekväm fotriktig sko.

Så här får du lite TIPS PÅ FOTGYMPA som gör att dina fötter mår bättre:
1. Gå högt på tå. 2. Gå på hälarna. 3. Gå på fötternas utsidor. 4. Gå på fötternas insidor. 5. Gå med böjda tår. 6. Gå med uppsträckta tår.

MUSKELTRÄNING: 1. För ut stortån åt sidan, från de andra tårna. Håll kvar ca 20 sek.
2. Böj ner stortån håll kvar ca 20 sek. 3. Böj ner de andra tårna. Håll kvar ca 20 sek. 4. Knip och spreta med tårna en stund varje dag

Kom ihåg att mår dina fötter bra, mår du bra :-).

SKOR: Vår påverkan av modet gör oss ”lite” till slavar under det. Fina trånga skor, höga klackar, men vad gör det? Så fint det ser ut. Så här upplever foten det. Oh vad det trycker här, nageln växer neråt-inåt = nageltrång, det blev visst en liktorn också. Den höga klacken gjorde visst att det blev mycket belastning under en tid på främre valvet, vilken spretfot det blev där då.

Gugges Medicinska Fotvård i Stockholm
Sveavägen 94, 113 50 Stockholm
0703 – 14 33 11